Skarven är en omstridd fågel, inte minst i Trosa kommun. Foto:

"Kan ni lösa problemet med Snöholmen?"

TROSA

Skarven har frätande bajs – medan politiker emellanåt anklagas för ordbajseri. Inför valet vågar dock varken M, L eller KD lova att man kan lösa skarvfrågan på ön Snöholmen.

Vilken fråga vill du ha svar på inför valet den 9 september? Inför valet 9 september kan läsare ställa frågor till politiker i kommun och landsting på SN:s valsajt. Politikerna svarar. I Trosa kommun är skarven år efter år ett ständigt återkommande ämne. Trosabon Kerstin undrar: Kan du lova att ni ska lösa problemet med Snöholmen? Några konkreta lösningar presenteras inte av de partier som svarat. Arne Karlsson (KD) är ordförande för teknik- och servicenämnden.

– Tekniska kontoret har arbetat med frågan i flera år och försökt vidta en mängd åtgärder, som sökt skyddsjakt och fått avslag. Man har röjt på ön och arbetar fortlöpande med frågan. Men skarven är ju en skyddad art så det är inte så lätt. Men jag lovar att fortsätta bevaka frågan och kommunen ska göra vad den kan, svarar han.

LÄS MERFler frågor med svar från politikerna i Trosa

Michael Swedberg är ordförande för Moderaterna Trosa-Vagnhärad och påpekar att kommunen inte kan bestämma vad som ska hända, då frågan överprövas av Länsstyrelsen.

– Vi är fullständigt medvetna om det problem som skarvarna skapar för Trosa genom sin kolonisation av Snöholmen. Kommunen har vid ett flertal tillfällen begärt av Länsstyrelsen att få göra något åt problemet, men fått svar som hänvisar till att eftersom skarven är en skyddad art av EU så är den också skyddad i Sverige. Moderaterna kommer att agera för att fortsätta att se om möjligheter återstår.

Även Bengt-Eric Sandström (L) svarar nej på frågan. "Vi har provat att lösa problemet under flera år. Tyvärr ligger det slutliga beslutet inte i kommunens händer!" skriver han i sitt svar.

Har du en fråga till politikerna? Ställ din fråga här.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosa#kandulovaDjurFågelPolitikVal 2018
Relaterat