Foto:

Kaos på Tomtaklintskolan – lärare slutar i vredesmod

TROSA

Lärare som slutat på löpande band, uttryckt frustration i brev till politiker och anmälningar till Skolinspektionen. Missnöjet med ledningen på Tomtaklintskolan har varit massivt. Nu har rektorn slutat.

"Vi har vid upprepade tillfällen, med start i september, vänt oss till rektor, skolkontor, skolchef, personalchef och ansvariga politiker för att be om hjälp då vi är oroliga för verksamheten."

Så står det i en anmälan till Skolinspektionen som elva anställda på Tomtaklintskolan i Trosa har undertecknat på grund av missnöje med skolledningen. Även en privatperson har gjort en anmälan till Skolinspektionen av samma anledning.

Skolan fick en ny rektor i augusti. Många anställda anser att kvalitén på skolan under läsåret har försämrats avsevärt, vilket lett till manfall bland personalen. Vid årsskiftet sade kanslisten och biträdande rektorn upp sig. Fem lärare har också sagt upp sig under läsåret, samtidigt som rekryteringen av ny personal har gått trögt.

Turbulensen på högstadieskolan har gått ut över undervisningen och eleverna, anser de elva som har undertecknat brevet.

"Elever som behöver stöd, och i vissa fall också åtgärdsprogram och anpassningar, hamnar i kläm då detta arbete är kraftigt eftersatt. Den biträdande rektorn hade ansvaret för samordning av detta men tilläts inte jobba med sina arbetsuppgifter. Nu när hon är sjukskriven hänger detta ansvar i luften. Elever riskerar att fara illa och inte få det stöd de behöver och har rätt till."

Utöver detta har skolpersonal skrivit brev till ledande politiker, bland annat till kommunalrådet Daniel Portnoff (M).

En anonym lärare säger:

– Jag slutade eftersom det var omöjligt att samarbeta med skolledningen. Tyvärr går ju turbulensen och lärarbristen ut över undervisningen.

Magnus Johansson, Socialdemokraternas första namn på kommunfullmäktigelistan i Trosa kommun, är oroad och upprörd.

– Det är jätteallvarligt nu på Tomtaklintskolan. Jag hade ett möte med personal där elva anställda dök upp, plus två som inte längre är anställda. Lågt räknat anser 30-35 procent ur personalstyrkan på 45 att det är en allvarlig situation på Tomtaklintskolan. Det handlar bara om barnens bästa, säger Magnus Johansson.

SN söker Trosas skolchef Mats Larsson och den avgående rektorn för en kommentar.

Läs mer om dessa ämnen

ämne/skolaTrosa kommunTomtaklintskolan