Cecilia Högberg, produktionschef i Trosa kommun. Kommunen vill bland annat ta bort den befintliga dansbanan i hamnen, flytta återvinningsstationen som om möjligt placeras mot varvet "för att öppna upp siktlinjen mellan Hamnängen och hamnen/vattnet och minska känslan av hamnens baksida." Belysningen på piren kompletteras, medan bryggor och räcken ses över. Foto:

Lummigt parkområde ska byggas i Trosa

TROSA

Ett prunkande välupplyst grönområde med soffgrupper och entré som kännetecknas av trädäck, turkos accentfärg och konst. I vår sätts spaden i jorden i Trosa hamnområde – en ny park ska skapas.

Trosa kommun har under en tid haft ögonen på hamnen och funderat på hur området kring hamnbodarna, gästhamnen och Trosaån kan utvecklas och förbättras. I våras överlämnade planutskottet en fördjupningsstudie för Trosa hamnområde till teknik- och servicenämnden. Fokus har legat på hamnområdets funktion – och att skapa en parkliknande miljö.

– Målet för hamnbodsområdet är att skapa en inbjudande miljö där man gärna stannar till vid butiker, restauranger, eller sätter sig och tar del av folklivet i hamnen, förklarar Cecilia Högberg, produktionschef i Trosa kommun.

– Vad gäller gästhamnsområdet är målet att skapa en plats som kan erbjuda de funktioner gästhamnen behöver, samtidigt som den är attraktiv och inbjudande.

Utifrån kommunens förstudie tog teknikkonsultföretaget Tyréns AB fram ett gestaltningsförslag för den nya parken i Trosas hamnområde. Tanken är att dela upp den via tre centrala "öar" där alla har olika funktioner, med exempelvis trädäck, accentfärg och skulpturer.

Landskapsarkitekten Josefine Svensson: "Det är ett så fint läge och vi fick bra medskick från kommunen vad man ville med parken så vi fick inspiration till utformningen snabbt. Skissarbetet gick bra och relativt fort. Det var ett kul projekt och vi är nöjda med resultatet." Foto:

– Det var ett kul projekt och vi är nöjda med resultatet. Vi tror den här utformningen kan lyfta platsen, som i dag är ganska intetsägande, och locka till mer vistelse i den här delen av hamnområdet, säger landskapsarkitekten Josefine Svensson.

Picknicken i den norra delen kan bli en plats för att träffas, äta mat eller bara umgås. Den utgörs av ett upphöjt trädäck med urskärningar och sittgrupper för besökare. Över trädäcket kan linor med belysning spännas så att en stjärnhimmelseffekt kan uppnås kvällstid.

Den mittersta ön, Skulpturen, "ska vara iögonfallande" och bestå av en stor abstrakt skulptur, eller flera små djurskulpturer. Hänget ska vara en gräsyta för olika aktiviteter, lekar och umgänge vid hamnbodarna.

I den detaljerade gestaltningen – där den befintliga lekparken kompletteras med parkourbana/klätterleksställning för barn – ska formspråket, trädäcken, turkos accentfärg och konstverk ge parken identitet. Allt är dock inte hugget i sten.

Landskapsarkitekten Josefine Svensson: "Det är ett så fint läge och vi fick bra medskick från kommunen vad man ville med parken så vi fick inspiration till utformningen snabbt. Skissarbetet gick bra och relativt fort. Det var ett kul projekt och vi är nöjda med resultatet." Foto:

– Parken kommer inte bli exakt som förslaget, men den kommer att ha den inriktningen och många av de illustrerade inslagen, säger Cecilia Högberg.

Kommunfullmäktige har beslutat om projektet i budgeten och verkställandet ligger på Tekniska nämnden. Planen är att snabbt komma i gång med hamnprojektet.

– Så snart som möjligt, men i praktiken när kälen släppt, säger Cecilia Högberg.

Vad blir de stora utmaningarna?

– Att genomföra så stora delar som möjligt av projektet innan sommaren.

Vad blir totalkostnaden?

– Det vill vi i nuläget inte säga då det är flera delar som ska upphandlas.

Trosa hamnpark

Förslaget bygger på att platsens förstärks med ett kantigt formspråk som delar in parken i väldefinierade öar.

Tre är centrerade till parkens mitt. Övriga öarna utgörs av väl tilltagna perennrabatter, som tydligt definierar ytan och ramar in parken.

Formspråket, trädäcken, turkos accentfärg och konstverks ska ge parken identitet.

Källa: Tove Nilsson och Josefine Svensson, Tyréns AB

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaTrosa gästhamn
Relaterat