Gallerian bredvid Trossen är en av platserna i Trosa där många företag huserar, alltifrån försäljning av blommor och kläder till egenföretagare inom friskvård. – Det här är ett bra exempel på bredden hos företagarna i Trosa, tycker näringslivschefen Jonas Ivervall. Foto:

Närhet och dialog viktigt för företagare

Trosa

Vad är det som gör att Trosas företagsklimat år efter år hamnar på tio- i topplistan? SN har talat med näringslivschefen Jonas Ivervall för att få reda på receptet.

I sammanställningen över de enkätsvar från företagare som till största delen ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga rankning, så är det i år två frågor som lyfter upp Trosa rejält: Kommunpolitikernas och tjänstemännens inställning till företagande.

– Att företagarna är viktiga är verkligen förankrat inom politiken i kommunen. Där känner jag mig trygg som tjänsteman, säger Trosas näringslivschef Jonas Ivervall.

Med knappt 1700 företag registrerade, varav cirka 600 fullaktiva, så är det i genomsnitt var femte vuxen i Trosa kommun som driver företag. Besöksnäringen är den största branschen, följt av bygg, hälsa- och välmående och på fjärde plats konsulter. Även några kommunpolitiker driver företag, vilket gör att förståelsen för företagares vardag är stor. Jonas Ivervall har nu varit näringslivschef i nio år och han tycker att de två viktigaste sakerna består.

– Närhet och dialog. För mig är det viktigaste vara tillgänglig och att lyssna på företagarna. Min roll är att vara deras röst in i organisationen, men det gäller att balansera, jag är ju anställd av kommunen och ska driva kommunens mål.

Ett viktigt önskemål från företagarna som kommunen hörsammat är behovet av bredband.

– Det prioriterade vi 2013 med målet att minst 90 procent skulle ha tillgång till det 2020, men det blev klart redan i september i år. Det har företagarna hört av sig och tackat för!

Trosa profilerar sig som företagarkommun och har legat på topplistan över kommuner med bäst företagsklimat i elva år. 2012 nådde Trosa sin höjdpunkt med en andraplats på Svenskt Näringslivs rankning, för att därefter stegvis falla. Mellan 2015 och 2016 blev det ett rejälare fall till dagens niondeplats. Då inledde Trosa kommun ett närmare samarbete med Svenskt Näringsliv och Företagarna, vilket ledde till att tre missnöjesfaktorer kunde identifieras.

– Det handlade om upphandling, bygglov och samlingsplatser för småföretag. Konkret resulterade det i att vi har anställt en professionell upphandlare på heltid och en bygglovshandläggare till. När det gäller samlingspunkter så kommer lokala företagare starta två så kallade coffice under 2018 och 2019.

Inställningen till företagande är alltså det förtagarna uppskattar. Vad de däremot inte är särskilt nöjda med är konkurrens från kommunen. Där hamnar Trosa på 169 plats.

– Det är min största prioritering just nu att ta reda på varför företagarna upplever det så, säger Jonas Ivervall.

Företagsklimatsranking

I Svenskt näringslivs rankning över företagsklimat 2017 hamnar Trosa på nionde plats av 290 kommuner. I SKL:s mätning nöjd kund index 2016 hade Trosa ett värde på 75, vilket ger en andraplats i länet gällande hur nöjda företagarna är med kommunens service.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat