Oklart kring förbud: "Får blommorna vattnas?"

TROSA
annons

Kommunen har infört bevattningsförbud. Men bland allmänheten råder det viss förvirring kring vad som är tillåtet och inte.

Flera personer har kontaktat kommunen efter att Trosa införde bevattningsförbud i fredags.

"Jag är lite osäker på exakt vad som ingår i bevattning. Finns det möjlighet för kommunen att vara mer detaljerad? Jag är osäker på om krukor på altanen inte heller får vattnas?" skriver en man till kommunen.

En annan privatperson har noterat bevattningsförbudet på kommunens hemsida, men undrar om det innefattar hela kommunen.

"Olika delar av kommunen tar ju vatten från olika grundvattentäkter om jag har förstått det rätt. Den vattentäkt tätorten Trosa tar ifrån är ju väldigt stor och fylls på från flera håll (bla från Sillen) och överskottet rinner ut i Hållsviken. Hur långt under normalt vattenstånd är det i den? Har avrinningen ut i Hållsviken upphört nu?" undrar kvinnan.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att använda dricksvatten till bevattning, bil- och hustvätt eller för att fylla upp pool eller badtunna. Rabatter och gräsmattor får alltså inte vattnas med slang eller vattenspridare, däremot är det i sin ordning att vattna blomkrukor med vattenkanna i måttliga mängder, meddelar kommunen som uppmanar invånarna att samla regnvatten i tunnor.

Kerstin Tibbling är tillförordnad produktionschef på kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret i Trosa kommun:

– Bevattningsförbudet gäller hela Trosa kommun, även om olika delar tar från olika vattentäkter. Vi följer nivåerna och tar beslut utifrån det. Vi hoppas på att nivåerna ökar och vi kan lätta på bevattningsförbudet, men i dagsläget vill vi förebygga ett mer akut tillstånd.

Undantag från förbudet

Användning av högtryckstvätt. Undantaget har beviljats då vissa branscher drabbas hårt ekonomiskt om de inte kan använda högtryckstvätt.

Bevattning för att gjuta betong. Undantag har beviljats på grund av kvalitetskrav på vattnet.

Bevattning för att binda damm vid anläggningsarbeten. Undantag har beviljats på grund av arbetsmiljön för personalen, miljön för närboende och passerande.

Bevattning av växter för försäljning på handelsträdgårdar och plantskolor. Undantag har beviljats, men gäller enbart växter för försäljning. Rabatter, gräsmattor och liknande får inte vattnas med slang eller vattenspridare. Källa: Trosa kommun.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrosaMiljöVattenskyddsområde
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka