• Till sommaren ska Spindelparken vara renoverad. Bland annat kommer nya och säkrare grindar att monteras vid lekparkens båda ingångar.
  • En linbana kommer anläggas vid ytan nedanför klätternätet. Foto:
1/

Osäker lekplats byggs säkrare – och roligare

TROSA

Trosas lekplatser rustas för miljoner. Nu har turen kommit till Spindelparkens lekplats – där Trosaborna reagerat på säkerheten. Linbana, mer växtlighet och pilkoja blir några nya inslag.

Det är en kylig förmiddag vid Spindelparken, mittemellan Smäckbrogatan och Smedjegatan. Innanför den inhägnade lekparken står grävmaskinen redo.

För ca ett år sedan öppnade Trosa kommun upp en förslagslåda på hemsidan. Trosaborna har sedan dess kommit med en hel del förslag på förbättringar rörande Spindelparkens lekplats. Inte minst upplevde merparten av medborgarna som kom med synpunkter att säkerheten måste förbättras.

– Genom att vi exempelvis byter befintligt fallskyddsmaterial under klätternätet och den befintliga lekutrustning som flyttas blir parken säkrare. Samtliga öppningar förses även med grind, vilket var ett önskemål, säger Christoffer Eriksson, gatu-/parkingenjör på Trosa kommun.

Utöver detta blir det sittplatser, bord, grillplats, mer växtlighet, en pilkoja samt en motorikbana med stockar och stenar som barn kan träna balansering på. Vidare kommer en linbana att byggas mellan den befintliga bollplanen, korggungan och klätternätet.

Så blir nya Spindelparken. Sittplatsen under det stora trädet kommer dock inte att bli av. Foto:

– Det var även förslag på skatepark, som numera finns vid Nyängsvägen. Både till denna lekpark och Safirenparken inkom förslag om studsmatta, vi valde att den fick bli i Safirenparken, säger Christoffer Eriksson.

Arbetet beräknas vara klart i sommar och entreprenadkostnaden uppgår till cirka 1,1 miljon kronor. Kommunen påpekar att renoveringsarbetet periodvis kan innebära buller och ökad trafik till och från byggarbetsplatsen.

Lekplatser rustas

Gamla gung- och lekställningar ryker när en omfattande upprustning drar i gång i kommunen i vår.

Safirparken och Spindelparken ska få ett rejält leklyft.

I Safirenparken handlar det om ny släntrutschkana, lekhus, grävskopa och studsmatta.

I Spindelparken bland annat lekredskap, gemenskapsytor, sittplatser, bord, grillplats, mer växtlighet, pilkoja, motorikbana med stockar och stenar samt linbana.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

LekplatserRenoveringTrosa kommunTrosa
Relaterat