Maria Arn (MP), längst till vänster i bilden och Tommy Fågelberg (V) bredvid motsatte sig båda två de politiska arvodena. Foto:

Politikerarvoden höjs med över miljonen efter debatt

TROSA

Under onsdagens kommunfullmäktige beslutade man att arvodena för kommunens förtroendevalda ska höjas från och med 1 januari 2019. De nya arvodena innebär en merkostnad för kommunen på drygt en miljon kronor per år, under de kommande fyra åren.

Beslutet att höja arvodena för Trosas politiker väckte en debatt, Maria Arnman från Miljöpartiet, ansåg tillsammans med Vänsterpartiet att man bör omvärdera den beräkningsmodell som man använder sig av i kommunen.

– Vi håller med om procentsatserna men att det inte bör utgå från 100 procent av riksdagsmannaarvodet utan från 80 procent, det är fortfarande ett högt arvode. Jämför man med liknande kommuner, exempelvis Gnesta ligger Trosa mycket högre. Genom att sänka arvodena skulle man kunna få loss en miljon kronor, säger Maria Arnman, gruppledare Miljöpartiet Trosa.

Foto:

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande, är det kommunalråd i Sörmland som får mest i arvode, 78 480 kronor i månaden i arvode, det motsvarar ungefär 120 procent av riksdagsmannaarvodet, som ligger på 66 900 kronor i månaden. Under onsdagskvällen beslutades det att arvodet ska höjas på flera politiska poster i kommunen. Arvodet sänks enbart för kommunstyrelsens 1:e och 1:2 vice ordföranden. Totalt rör det sig om en merkostnad på drygt en miljon per år efter de nya arvodena införts.

– Sett till arbetsbördan och att vi är en tillväxtkommun tycker jag att det är en rimlig summa, sa Ann Larson (M), ordförande kommunfullmäktige, valberedningen och arvodeskommittén tidigare i veckan till SN.

Foto:

Den post som gör den största procentuella ökningen av alla är Teknik- och servicenämndens ordförande, där arvodet kommer höjas med 15 procent, från 25 procent till 40 procent. John Carlsson (C), är ny ordförande för Teknik- och servicenämnden. Han har begärt tjänstledigt 50 procent från sitt arbete för att satsa på sin roll som ordförande i Tekniska nämnden och som gruppledare för Centerpartiet.

– Under den kommande mandatperioden har vi väldigt mycket satsningar som berör den tekniska nämnden, exempelvis reningsverket. Dessa satsningar gör att arbetsbelastningen ökar, samtidigt som man även behöver lägga ner mer tid på sitt politiska arbete. Jag arbetar som kemiingenjör men har begärt tjänstledigt för att kunna arbeta 40 procent som ordförande för nämnden och resterande tio kommer jag lägga på mitt gruppledaruppdrag, säger John Carlsson (C) som är ny ordförande Teknik- och servicenämnden.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunKommunalpolitik
Relaterat