• I Trosa råder i mångt och mycket konsensus i många frågor.
  • Kommunalrådet Daniel Portnoff (M) har infriat flera av sina vallöften...
  • ...och får även beröm av oppositionsrådet Ann-Sofie Soleby Eriksson (S). Foto:
1/

Portnoff får beröm av sina motståndare i oppositionen

TROSA 

Kommunalrådet Daniel Portnoff (M) har infriat de flesta vallöftena. Det är till och med så att oppositionsrådet Ann-Sofie Soleby Eriksson (S) tvingas medge det. – Med handen på hjärtat så anser jag att vallöftena till långa stycken uppfyllts, uppger hon.

Men hon kastar samtidigt in en brasklapp:

– Många av Trosa majoritetens vallöften var snarlika våra.

I Trosa tycks en viss nöjdhet och gemensam syn om kommun­ens framtid. Med vissa undantag. Ett av undantagen är Västra infarten. Daniel Portnoff har lyckats övertyga Alliansen om en satsning på en ny infart och till och med lyckats få med sig Socialdemokraterna. Men inte alla – inte ens inom partierna – är för en ny infartsled till Trosa.

En annan sak som delar Alliansen och oppositionen är synen på skolan. I Tomtaklintskolan och Fornbyskolan har det under mandatperioden (2014–2018) varit stor turbulens. Skolinspektionen har varit på plats.

Ann-Sofie Soleby Eriksson anser att Daniel Portnoff och kompani tappat fokus på skolfrågan.

– Deras underlåtenhet att ta politiskt ansvar i och med att de delegerar viktiga politiska avvägningsfrågor har inneburit viktiga frågor som lärarbehörighet och likvärdig skola inte får någon politisk styrning. Det är det stora sveket som tyvärr drabbar våra elever, personal och föräldrar, menar hon.

Daniel Portnoff pekar i stället på andra satsningar man gjort inom skolan:

– I alla delar har vi genomfört våra vallöften. Resurserna i ­skolan och till barn med särskilda behov har förstärkts och det finns i dag fler ”enheter” (Läsplattor, cromebooks och datorer) än det finns elever i våra skolor.

Ann-Sofie Soleby Eriksson vill framhäva att de i opposition fått igenom saker som takten på ­fiberutbyggnad och att höja kvaliteten och kompetensen för kommunen vid upphandling.

Han vill också ta fram andra punkter som man drivit igenom de senaste fyra åren vid makten, bland annat:

• Ordning på ekonomin (dock har kommunen väldigt hög ­låneskuld jämfört med andra kommuner), som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsning på den kommunala servicen.

• Ny central badplats (Borgmästarholmen som med gång- och cykelväg kostade närmare fem miljoner kronor).

• Ökat stöd till föreningar.

• Ny skate- och cykelpark och rustat flera lekplatser.

• Bygga om Vagnhärads cent­rum.

• Komplettera cykelvägen till ridskolan i Trosa, Hagarna i Vagnhärad, belysa cykelvägen längs med Gnestavägen i Vagnhärad och få till en gångbro över till Öbolandet.

• Utveckling av hamnom­rådet i Trosa.

Alla löften – så gick det

Miljön – Nej

Inför valet 2014 lovade Daniel Portnoff (M) att 60 procent av maten i äldreomsorgen och skolan skulle vara ekologisk och närproducerad. Nu är det 53 procent, uppger han och hoppas att man ska nå målet innan årets slut. Solceller på kommunala byggnader utlovades också och steg har tagits. Cykelbana som skulle knyta samman Västerljung och Vagnhärad utlovades, finns inte ännu.

Ekonomi – Ja

Trosa kommuns ekonomi är stark. För fjolåret redovisade kommunen ett resultat på 34 miljoner kronor och i år pekar prognosen på 27 miljoner, tio miljoner bättre än budget. Jämfört med Gnesta är skatteintäkterna nästan 700 kronor mer i Trosa per invånare. Samtidigt lånar kommunen mycket till sina satsningar. Trosa brukade ligga bland de kommunerna med högst låneskuld utslaget per invånare. Låneskulden är fortfarande stor, men inte högst i länet (Kommuninvest 2017).

Kultur – Ja

Ett levande kulturliv är viktigt, deklarerade Portnoff inför senaste valet. Han ville satsa mer på kulturskolan och biblioteket och utöka kulturutbudet inom äldreomsorgen. Och satsningar har genomförts.

Safiren – Ja

Badhuset i Vagnhärad utvecklades till en sorglig historia med tvister och stängning av badet och en renovering som landade på 40 miljoner kronor mer. Portnoff lovade att man skulle dra lärdom av ärendet genom att förstärka resurserna internt. En ny upphandlare har rekryterats.

Skolan – Nja

Enskilda satsningar har genomförts på fler läsplattor och datorer för eleverna. Dessutom har resurser lagts på elever med särskilda behov. Och skolrankingen visar att Trosas skolor tagit klivit uppåt och fortfarande är bäst i Sörmland. Men det ska ställas mot turbulensen inom Tomtaklintskolan och Fornbyskolan, där skolinspektionen varit inkopplad och bland annat hotat med böter (vite).

Fritid – Ja

Här ville Alliansen utöka aktivitetsstödet och fortsätta satsa av ändamålsenliga lokaler. Trosa kommun ger mest bidrag utslaget per invånare i hela Sörmland. Men någon konstfrusen isbana, som flera efterlyst, lyser med sin frånvaro.

Ungdomarna – Nja

"Viktigast är att vi erbjuder en skola i Sverigetopp" förkunnade Portnoff och kompani. Och anser man att en 40:e plats i landet är Sverigetopp så är det uppfyllt, men turbulensen inom skolorna har varit påtaglig. "Arbetsmarknaden" ska fungera väl sades också och Trosa har lägst arbetslöshet i länet. Ett annat löfte var att kollektivtrafiken ska fungera. Några linjer har dragits in och Trosa är den sörmländska kommun som har minst antal bostäder inom 400 meter från en hållplats.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunAnn-sofie Soleby Eriksson (S)Daniel Portnoff (M)TrosaPolitikerVal 2018
Relaterat