Foto:

Portnoff kritisk till V och MP – pekar på falsk marknadsföring

TROSA

Trosas starke kommunalråd Daniel Portnoff (M) befarar att han kommer tappa väljare. Skälet? Nya infartsvägen. Samtidigt riktar han kritik mot partier som vill riva upp beslutet. – Lite falsk marknadsföring, säger han.

Frågan om infart västra Trosa har fått ny kraft – trots att beslut tagits om att genomföra projektet, som kostar 155 miljoner kronor varav Trosa kommun ska bistå med 83,5. Nya infartsvägen har stötts och blötts i flera år, men ska påbörjas nästa år.

Att protesterna vaknat till liv beror på initiativet på webben "Avbryt infart västra Trosa", som till nu (läs onsdag) lockat 458 personer att skriva under, och valrörelsen – där Vänsterpartiet och Miljöpartiet aktivt driver frågan om att avbryta vägprojektet. Lyckas webbinitiativet få tusen röstberättigade Trosabor kan de begära en folkomröstning.

Men Daniel Portnoff kritiserar Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att driva frågan.

– Lite falsk marknadsföring, vid förra valet var det en valfråga, men nu är alla beslut fattade, säger han.

Nu anser Daniel Portnoff att frågan om infartsvägens vara eller icke vara är utagerad. Nu borde valrörelsen i stället handla om hur man bäst utvecklar vad vägen kan föra med sig, nästa steg, menar han.

Daniel Portnoff säger att han i våras inte märkte av någon opposition kring nya infarten, men att den blivit mer påtaglig under valrörelsen, även från väljare.

– Det finns nog de som kanske väljer att rösta på partier som vill avbryta, säger han.

Men, tillägger han, så finns det de som tycker att Moderaterna bättre tar hand om helheten.

– Och inte är så populistiska, säger han.

Infartsvägen ska sträcka sig från informationsskylten vid infarten till Trosa (mitt emot Bråtagatan), över gärdet, nedanför slalombacken, vidare bredvid Granit- och Gnejsvägen, korsa Västerljungsvägen och ut på Tureholmshalvön. En vägsträcka på cirka två kilometer.

Tio procent krävs

Om tio procent av de röstberättigade begär det måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige sedan röstar nej till initiativet blir folkomröstningen inte av.

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting kan själva besluta att fråga de som bor i kommunen vad de tycker i en viktig fråga genom en folkomröstning. Fullmäktige kan begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen/landstinget. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

Trosa har 10 084 röstberättigade invånare.

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunVal 2018
Relaterat