Fredrik Yllman är vård- och omsorgschef på vård- och omsorgskontoret i Trosa, som tagit till sig av granskningen och arbetar på lösningar. Foto:

Revisionsrapport: Red ut orsak till underskott

TROSA

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet håller generellt en bra kvalitet. Men det är viktigt att ta reda på vad som orsakar stora ekonomiska underskott. Det fastslås i en färsk revisionsrapport.

Revisions-konsultföretaget Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun granskat vård- och omsorgsnämnden. Syftet var att bedöma och säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

EY:s sammantagna bedömning är att styrningen oftast fungerar ändamålsenligt och ger förutsättningar för att säkerställa ändamålsenlighet och kvalitet. I revisionsrapporten konstateras att verksamheten håller en god kvalitet avseende brukares synpunkter och ledtider för beslut och verkställighet. Men EY fastslår också att vård- och omsorgsnämnden inte säkerställt en utveckling mot en ekonomi i balans och att flera verksamheter drivs med underskott. "Det är angeläget att utröna vad som orsakar underskotten."

Fredrik Yllman är vård- och omsorgschef på vård- och omsorgskontoret i Trosa, som arbetar på lösningar.

– Vi ska genomföra kostnadssänkande åtgärder för färdtjänsten och vi ser över hemtjänsten och handläggningen där så att det ska fattas korrekta beslut, säger han och fortsätter:

– Vi tittar även på utförandet av hemtjänsten och där är det personalen som är vår stora kostnad. Vi vill ju att de ska vara ute hos våra brukare så ofta det går.

Det har även tillsatts ytterligare en enhetschef på hemtjänsten som avlastning. Ett digitalt planeringssystem som funnits i kommunens hemtjänst flera år har också förbättrats.

– Från oktober har även vår privata utförare av omvårdnadsinsatser tillgång till planeringssystemet, säger Fredrik Yllman som menar att man jobbar hårt för att få ekonomin i balans.

– Vad gäller underskotten gör vi en årsprognos på att vi kommer gå back med 500 000 kronor. Men vi ligger ganska så nära budget. Förra året var det 2,5 miljoner kronor back så vi är på god väg på resan, säger Fredrik Yllman.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaVagnhäradGranskningSjukvårdsjukvård och hälsa vård
Relaterat