Korsningen vid vårdcentralen i Trosa får snart en rondell. Foto:

Rondell byggs vid vårdcentralen i Trosa

TROSA

I veckan påbörjas bygget av en rondell vid vårdcentralen. Största kostnaden faller på HSB, genom exploateringsavtalet för Trosalundsberget.

Korsningen Stensundsvägen-Trosalundsgatan-Tomtaklintgatan är hårt trafikerad av såväl fordon som gångtrafikanter och cyklister. För att öka trafiksäkerheten för både elever på Tomtaklintskolan och besökare till vårdcentralen, byggs nu en cirkulationsplats, med byggstart vecka 23.

– Kostnadsmässigt är det kopplat till bostadsrättföreningen Trosalundsberget, så kostnaden faller på HSB. Motiveringen till det i exploateringsavtalet är att vi beräknade att trafiken skulle öka kraftigt genom 72 nya lägenheter, säger Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Trosa kommun.

Korsningen var redan hårt trafikerad men med det nya bostadsområdet rann bägaren över, menar Gustafsson.

– Det här skrev vi in redan i detaljplanen. En ny detaljplan godtas bara om en exploatör tar ansvar för området, säger han.

Arbetet beräknas pågå fram till vecka 27. Under byggperioden kan trafiken behöva ledas om under vissa arbetsmoment.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTomtaklintskolanTrafiksjukvård och hälsa trafiksäkerhet
Relaterat