Magnus Johansson, nationell samordnare och Socialdemokraternas första namn på kommunfullmäktigelistan i Trosa kommun. Foto:

(S) i Trosa: "Ta skolproblemen på allvar"

TROSA

Skolverket granskade Trosa kommuns användning av statliga extramiljoner till skolan och fick grönt ljus. Men den politiska oppositionen är på sin vakt. – Det finns skäl att oroa sig för vad en kontroll skulle ge för resultat, säger Magnus Johansson (S).

SN rapporterade nyligen om att Trosa kommun 2016 beviljades cirka tre miljoner kronor i statsbidrag för satsningar på skola och fritidshem. Kommunen redovisade till Skolverket vad pengarna gått till och myndigheten hade inget att anmärka på och godkände redovisningen.

Skolverket kan dock komma att utföra stickprovskontroller för att säkerställa att kommunens underlag är riktigt. Framkomna brister skulle innebära att kommunen kan bli återbetalningsskyldig. Magnus Johansson, nationell samordnare och Socialdemokraternas första namn på kommunfullmäktigelistan i Trosa kommun, säger sig vara oroad.

– Det finns tyvärr skäl att oroa sig för vad en sådan kontroll skulle ge för resultat. Senast i höstas gick ju Skolinspektionen in och hotade kommunen med böter på 600 000 om inte förhållandena på Fornbyskolan blev bättre.

Magnus Johansson menar att det kvarstår problem.

– Fortfarande verkar inte problemen med exempelvis behöriga lärare vara lösta, trots en skarp tillsägelse från Skolinspektionen och trots extra pengar till skolan från regeringen. Det är hög tid att Trosas moderatstyre tar problemen i skolan på allvar.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaPolitikSkola
Relaterat