• Efter flera års strid har träd nu börjat avverkas längs Utterviksvägen och golfbanan. Foto:
  • Se upp för fallande träd. Foto:
1/

Skogsstyrelsen röjer vid golfbanan: "SN-artiklar gav effekt"

TROSA

Ruttna träd har under flera år fallit som plockepinn över golfbanan och Utterviksvägen, utan att några åtgärder vidtagits. Men nu avverkas det för fullt i området.

– Skogsstyrelsen har äntligen kommit hit och börjat röja i naturvårdsområdet. De har fått bort en hel del av de ruttna träden så det går framåt nu. Jag tror att SN:s artiklar hade avsedd effekt för att få dem att agera, säger Bo Olofsson, banchef och vice ordförande i Trosa golfklubb.

SN har i en rad artiklar rapporterat om problemen med träd som rasar ­eller riskerar rasa över Utterviks­vägen och golfbanan på Tureholmshalvön. ­Under flera år har boenden och samfälligheter påtalat problemen men hattats mellan instanser och myndigheter. Skogsstyrelsen har ­ingått naturvårdsavtal och har länge varit högst ovilliga att ta itu med trädproblemet, eller ersätta de skador som nedfallna träd orsakat på golfbanan och dess staket.

Efter flera års strid har träd nu börjat avverkas längs Utterviksvägen och golfbanan. Foto:

Men i fredags kunde en glad Bo Olofsson konstatera att Skogsstyrelsen fanns på plats och att de börjat ta ned blåmarkerade träd mellan golfbanan och Utterviksvägen. Under måndagen fortsatte arbetet.

– Det var en person som sågade ner ruttna träd, plus kanske fyra vägvakter utplacerade längs vägen. Det blir en väldig skillnad nu. Vi får se hur mycket de kommer att ta bort.

När tidningen på tisdagen är på plats sitter en varningsskylt om "avverkning" uppsatt och en mängd fällda träd ligger utmed vägen. Ulf Wallin bor på Lotsängsvägen och har bland annat varit i kontakt med landshövding Liselott Hagberg, Trafikverket och en generaldirektör angående trädsituationen.

– Vi här ute har stridit flera år och jag hade nästan givet upp. Så jag blev ju väldigt förvånad när jag plötsligt såg att det var en jävla full rulle nu här på avverkningen! säger han.

Bo Olofsson, banchef och vice ordförande i Trosa golfklubb. Han är nöjd med att Skogsstyrelsen nu äntligen börjat röja upp i naturvårdsområdet mellan golfbanan och Utterviksvägen för att förhindra att fler träd ska falla över vägen och golfklubbens staket. Foto:

Bo Olofssons glädjebägare grumlades dock en aning eftersom ett par träd återigen hunnit rasa över golfklubbens staket.

– Det var precis där nians kiosk låg tidigare. Hade den inte varit flyttad hade den krossats.

Det är fortfarande oklart vad kommer hända med golfklubbens ersättningsanspråk. Man har krävt att Skogsstyrelsen ska ersätta alla skador som fallande träd orsakat på framför allt staketet.

– Jag väntar på att få hem Naturvårdsavtalet och på att få se vem som ansvarar för träden, säger Bo Olofsson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkogsstyrelsenTrosa kommunTrosa EdanöTrosa GKTrosaVagnhäradSkogsbruknatur
Relaterat