Spolning av dricksvattennätet

TROSA

Vattentrycket i ledningarna i Trosa kan variera under vecka 24, då kommunen underhållsspolar nätet.

Under tisdag, onsdag och torsdag vecka 24 kommer Trosa kommun att utföra underhållsspolning av dricksvattennätet.

Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan 03.00-06.00 och kan innebära att trycket i vattennätet varierar eller att vattnet blir missfärgat.

Missfärgningen är inte farlig men kan medföra missfärgning av textilier vid tvätt.

Kommunen uppmanar boende att spola kallvatten för att snabbare få rent vatten igen.