Häcken på bilden är inte den samma som i artikeln.

Stor häck förargar Trosabo

Trosa

En Trosabo har retat upp sig på en otrimmad häck. Mannen menar att häcken är på tok för stor.

Trosabon har via en lång rad elektroniska brev till Trosa kommun framfört klagomål kring en häck vid Slåttergången. Mannen anser att häcken upptar för mycket plats och kan leda till trafikfarliga situationer.

"Det är ostridigt så att häcken bryter mot de regler som finns. Då borde ni ålägga fastighetsägaren att följa regler eller be Trotab såga ner den delen som är över allmän mark. Trosa Kommun är ju till för alla medborgare, så varför har de tomtägarna större rätt att inskränka övriga medborgares möjlighet att komma fram? Testa själv att försöka mötas med rullstol/permobil och en 8-åring på cykel", skriver mannen bland annat.

Trosa kommuns tekniska enhet svarar att häckarna tyvärr är planterade för nära fastighetsgränsen, vilket är ett vanligt förekommande problem i kommunen.

Enligt kommunen ska en flytt av häckarna på fastighetsägarens bekostnad tas i samband med en framtida nyasfaltering av gång- och cykelvägen. "Vi gör bedömningen att befintlig bredd är tillräcklig för att mötas och att både gångare och cyklister kan samsas om ytan."

Trosabon håller inte med och undrar hur häcken kan få fortsätta växa utanför tomtgränsen. "Felet kvarstår men ni har valt att blunda."

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaTrädgård
Relaterat