Foto:

Svårt att ta sig in i Tomtaklintskogens naturreservat

Trosa

Det behövs ökad tillgänglighet till Tomtaklintskogens naturreservat från östra sidan, anser en Trosabo, som erbjuder sig att hjälpa till med arbetet.

Det är svårt att komma in i Tomtaklintskogens naturreservat från det nybyggda bostadsområdet Hagaberg, som ligger öster om skogen. Det anser en Trosabo i en skriftlig synpunkt till Trosa kommun.

Från västra sidan av skogen nås reservatet lätt genom lättillgängliga stigar som delvis är breddade och grusade.

Samma sak skulle behövas från östra sidan, anser Trosabon. Idag finns bara en smal, svårtillgänglig stig med uppstickande rötter och stenar som uppenbart är farlig, menar hen, som också ger förslag på konkreta förbättringar.

" Antar att rättvisa råder i Trosa kommun" skriver Trosabon som poängterar att reservatet borde vara lika tillgängligt för alla boende i närområdena, även rörelsehindrade. Om vilja finns från kommunens sida och man behöver handkraftig hjälp är det bara att höra av sig, skriver hen.

Att bredda och grusa naturstigar i ett naturreservat är dock inte tillåtet. Från västra sidan gjordes detta innan området blev reservat, påpekar Trosas kommunekolog Elin van Dooren i sitt svar. Men kommunen ska även markera upp naturstigar från östra sidan, lovar van Dooren.

"Förhoppningsvis kan vi hitta stigar som inte är så svårforcerade", skriver hon.

Trosas första naturreservat

Tomtaklintskogens naturreservat inrättades 2009 och är Trosas första kommunala naturreservat. Det har en totalareal av 54,4 hektar och ligger nära tätorten. Reservatet har en mångfald av vilda växter och djur. Arter man kan stöta på är bland annat gullpudra, trolldruva, blåsippa, älg, dovhjort och flera hackspettsarter.

Läs mer om dessa ämnen

Trosanatur