Trosa kommun får två nya förskolor under 2018.

Trosa får två privata förskolor under 2018

TROSA 

Snart får Trosa två nya privata förskolor. En överenskommelse har nu träffats mellan kommunen och den privata förskolekoncernen Helianthus, som kommer att driva de nya förskolorna.

Etableringen gäller två markområden i Trosa och Vagnhärad, som tillhör kommunen och sedan tidigare är planlagda för förskoleändamål. Ambitionen är att de nya förskolorna ska kunna öppna till hösten, men det kan dröja till slutet på året. Totalt handlar det om ett tillskott på drygt sju nya förskoleavdelningar.

– Ett område ligger i Trosa vid Bråtagatan i direkt anslutning till Tomtaklintskogens naturreservat och det andra i Fänsåker i Vagnhärad. Helianthus köper dessa markområden från kommunen, bygger förskolelokaler och driver verksamhet, säger Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Trosa kommun.

Processen startade under senvåren 2017, då samhällsbyggnadskontoret och skolkontoret bjöd in ett antal potentiella privata aktörer för en dialog.

– Kommunen växer och vi har ett fortsatt kontinuerligt behov av förskoleplatser. Vi förde en dialog om behovsbilden och efterhörde hur intresset såg ut för att bygga, driva och förvalta förskolor i kommunen. Vi valde att gå vidare med Helianthus, som har verksamhet i andra kommuner i vår närhet.

Mats Gustafsson räknar med att bygglovshandlingarna kommer in under de kommande veckorna.

– Det känns jättespännande att få in en kompletterande aktör som kommer in i en tid då vi har ett tydligt behov, säger han.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaFörskola
Relaterat