Trosa kommun tror att man kommer behöva sätta upp fler laddstolpar i framtiden.

Trosa kommun utreder betalningsmodell för laddstolpar

TROSA

Elbilar blir allt vanligare och med det kommer behovet av att kunna ladda bilarna. Trosa kommun erbjuder i dag de boende i kommunen en möjlighet att ladda bilen, bland annat på Kruthusparkeringen ovanför Krilles gatukök.

Tidigare i veckan fick kommunen in en synpunkt på att en bil, enligt avsändaren alltid står parkerad vid laddstolparna på Kruthusparkeringen. Kommunen kommer inte åtgärda det för tillfället genom exempelvis en tidsbegränsning. Däremot har kommunen börjat utreda olika betalningsmodeller för att på så vis få en större rörlighet.

– Troligen kommer det bli en betalningsmodell där man använder sig av appar. Men det är för tidigt att säga exakt hur det kommer bli än. När betalningsmodellen är i gång tror jag att problemet kommer att försvinna, säger Rickard Österlund, energi- och klimatrådgivare Trosa kommun.

Kommer ni göra något åt situationen på Kruthusparkeringen?

– Vi kommer nog att avvakta tills betalningsmodellen är införd. Man kan inte bara sätta upp en skylt heller utan det är betydligt krångligare än vad folk tror. Man måste ha tillstånd från Trafikverket bland annat, säger Rickard Österlund.

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunBilar