Arkivbild på cykelväg vid Tureholm. Foto:

Trosa nekas 4,1 miljoner – cykelprojekt försenas

Trosa
annons

Trosa kommun hoppades på över fyra miljoner kronor i bidrag till nya cykelvägar. Men Trafikverket avslår ansökan.

– Kommunen straffas, synd, säger samhällsbyggnadskontorets Hans-Erik Eriksson.

Kommuner och landsting kan söka ekonomiskt stöd hos Trafikverket för främjandet av hållbara stadsmiljöer, så kallat "stadsmiljöavtal". I mars ansökte Trosa kommun om 4,1 miljoner kronor till nya gång- och cykelbanor i kommunen, där man har tre huvudprojekt.

Kommunen vill anlägga en gång- och cykelbana på väg 800 genom Vagnhärad. Cykelbanan skulle avskiljas längs vägens ena sida mellan Liljevägen och bron över Trosaån på en sträcka av cirka 750 meter. Enligt kommunen ökar detta säkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter – som nu undviker vägen där många kör fortare än tillåtna 70 km/timmen. Dessutom blir den resurseffektiv då bara befintligt vägområde nyttjas.

"En avskild gång- och cykelbana ökar tryggheten och gör därmed cykeln till ett mer naturligt val för de boende i befintliga och planerade bostäder i Mölnaområdet" skriver kommunen i sin 27 sidor långa ansökan.

I Västra Fän vill kommunen rusta upp den befintliga gångvägen till en belyst gång- och cykelväg. Vidare vill man bygga gång- och cykelväg vid Tureholm/Åshornsvägen utmed väg 768, korsningen väg 782 och avfarten mot Åshorn.

För att kunna få ta del av Trafikverkets stöd måste dock flera "krav" uppfyllas. Trafikverket vill bland annat att åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser. Myndigheten anser inte att Trosa kommun uppfyller villkoren – och avslår ansökan på 4,1 miljoner kronor.

– Trafikverket bedömer att ansökan inte i tillräckligt hög grad uppfyller syftet med stödet; att öka andelen hållbara personresor med kollektivtrafik och cykeltrafik i städer. Bidraget till klimateffektiva, resurseffektiva och kapacitetsstarka lösningar för kollektivtrafiken och cykeltrafiken bedöms som lågt, konstaterar Lennart Kalander, chef nationell planering vid Trafikverket.

Trafikverkets beslut går inte att överklaga. Samhällsbyggnadskontorets Hans-Erik Eriksson beklagar avslaget.

– Synd, klart vi också ville vara med och dela på kakan. Våra objekt klarar granskningen, men vi straffas för att kommunen är liten och då kommer inte lika många att tillämpa det som Trafikverket kräver. Detta är en tävlan mellan kommunerna och de stora elefanterna får dansa först.

Frågan är vad avslaget innebär för kommunens gång- och cykelprojekt.

– Dessa tre objekt kommer för eller senare men hade gått fortare att genomföra med pengarna. Men förhoppningsvis kan Tureholmsdelen komma igång i höst, säger Hans-Erik Eriksson och tillägger att Trosa kommer ansöka igen nästa år.

Trosas framtida gång- och cykelbanor

Trosa kommun vill genomföra en lång rad gång- och cykelvägsprojekt på "kort, lite längre och lång sikt". Målet är att få statlig medfinansiering.

På kort sikt:

•Västra Fän – Vitalis

•Västerljung – Vagnhärad

•Västra Fän – Tureholm

•Augustendal – Bråtagatan

•Breddning av gång- och cykelväg vid Gnestavägen

•Breddning av gång- och cykelväg utmed Skolvägen

Lite längre sikt:

•Kvarnvägen – Centrumvägen

•Stationsvägen mellan Liljevägen och bron över Trosaån

•Förbättrad länk norr om Skolvägen

•Smäckbrogatan mellan Rodergatan och Båtmansgatan

•Lånestavägen i samband med resecentrum

Lång sikt:

•Solberga

•Omvandling av Högbergsgatan

•Gång- och cykelväg, Viksnäskoret – Lagnö

•Vagnhärad – Sund

•Hillstakorsningen – Vagnhärad

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrosaCykelInfrastruktur
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka