Förändringar att vänta längs Högbergsgatan i Trosa. Foto:

Uppgrävda trottoarer under belysningsprojekt

TROSA

Gatubelysningen på Högbergsgatan måste bytas ut nästa år. Det anser tekniska nämnden. Samtidigt kan trottoarerna grävas upp.

När teknik- och servicenämnden sammanträder på torsdag kommer en av punkterna handla om belysningen på Högbergsgatan. Gatubelysningen längs med Högbergsgatan, mellan Gustavsbergsgatan och Stensundsvägen, är av äldre kvicksilvermodell och måste ersättas under nästa år, menar tekniska enheten.

Enligt ett framlagt förslag bör gatubelysningen längs gatans östra sida bytas ut till en belysning av modellen Stockholmslyktan, precis som vid de centrala delarna av Högbergsgatan. Samtidigt föreslås att även Högbergsgatans västra sida utökas med samma typ av belysningsarmatur.

Det kan också bli aktuellt att förbättra belysningen vid övergångsställen på den aktuella sträckan.

Samtidigt måste kommunen jobba för att förbättra säkerheten längs Högbergsgatan. Detta eftersom stora delar av befintliga trottoarer längs Högbergsgatan kommer att bli uppgrävda i samband med belysningsprojektet. Tekniska enheten föreslås få fortsatt uppdrag att utreda trafiksäkerhetsarbetet.

– Vi vill byta ut belysning och utveckla trafiksäkerheten på gatan från torget och mot Kvarnen till, bland annat för att hålla nere hastigheterna, säger Ulf Hagstedt, teknisk chef på Trosa kommun.

Kostnaden för åtgärderna är ännu så länge inte fastställda.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaByggByggnationInfrastrukturPolitikVägarbete
Relaterat