Miljöpartiets gruppledare Maria Arman. Foto:

"Vad görs åt giftig färg på båtar?"

TROSA

Hur ska den ekologiska och kemiska statusen förbättras i Trosas fjärdar? Det kräver Miljöpartiet svar på.

I maj ställde Miljöpartiets gruppledare Maria Arman en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Hon ville veta vad den styrande majoriteten kommer göra för att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i Trosas fjärdar.

"Vilka åtgärder kommer kommunen att ta för att se till att båtverksamheten inte försämrar den ekologiska och kemiska statusen i området Östra stadsfjärden?"

Daniel Portnoff svarar nu att samtliga hamnar, båtklubbar och varv i Trosa kommun ska ha informerats om att i första hand försöka använda giftfria alternativ till båtbottenfärger, exempelvis båtbottentvätt. I andra hand bör hårda båtbottenfärger och som godkänts för användning i Östersjön av Kemikalieinspektionen användas.

– Miljökontoret planerar att följa upp effekterna av nämnd kampanj genom informationsbrev och inspektioner under 2019. Resultatet av uppföljningen kommer påverka på vilket sätt frågan drivs vidare, svarar Daniel Portnoff och tillägger att Trosa kommun i sin kommande budget avsatt en miljon kronor på en ny båtbottentvätt 2019.

Maria Arman vill även veta hur kommunen ska få bort olaglig och giftig tributyltenn (TBT) från båtar i kommunen.

– Vid uppföljande inspektioner kommer miljökontoret inventera vilken typ av båtbottenfärger som används. Krav kommer att ställas på uppsamling av eventuell avskrapad färg.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaVagnhäradPolitikPolitiker
Relaterat