När hundra invånare i Trosa kommun fick frågan om vilken valfråga som är den absolut viktigaste skiljer det sig från vad kommunpolitikerna anser vara den viktigaste. Dessutom ställdes frågan om man bestämt sig för vilket parti man ska rösta på. Nästan hälften hade inte gjort det. Foto:

Väljarna och politikerna oense om viktigaste valfrågan i Trosa

TROSA

Väljarna och Trosas kommunpolitiker har olika åsikter om vilken fråga som är den viktigaste. För Trosa kommuns invånare är sjukvården högst prioriterad. Men politikerna säger skolan.

Om man tänker sjukvård så är det landstingets huvudsak. Men sjukvård kan även gälla hemsjukvård och då är det kommunernas ansvar. Sjukvård kan även vara en del av äldreomsorgen, där kommunerna också är huvudman.

Av de etthundra invånare som av SN tillfrågats i Trosa kommun om vilken fråga som är viktigast svarar 30 procent sjukvården. Det är nästan dubbelt så många som svarat skolan, som var den näst viktigaste, 16 procent. Fyra procent av de tillfrågade anser äldreomsorgen är viktigast.

Bengt-Eric Sandström (L) anser att skolan är förstaprioritet.

– Utbildning ger makt att hitta sin egen väg i livet. Vi vill fortsätta att jobba hårt för att Trosas skolor skall vara bland de bästa i Sverige. Ordning och reda i klassrummet är en viktig faktor så att lärare och elever kan koncentrera sig på inlärning. Vårt mål är att duktiga pedagoger skall få möjligheter att utvecklas och ingå i stimulerande arbetslag, förklarar han.

Kommunalrådet Daniel Portnoff (M), som fick över 40 procent av rösterna vid senaste valet, delar Sandströms syn:

– Vi prioriterar även framöver skola och förskola. Alla barn och unga skall ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Även Centerpartiet anser att skolan är högsta prioritet.

– Vi vill öka vuxennärvaron i skolan för att ge en ökad trygghet och bättre studieresultat för eleverna. Genom en bra skola ger vi alla barn oavsett bakgrund en bra start i livet, uppger Martin Johansson och John Carlsson för Centerpartiets räkning.

Maria Arman, gruppledare för Miljöpartiet, menar att klimatet har förtur, vilket åtta procent av de tillfrågade Trosaborna också tycker.

– Klimatet är den viktigaste frågan idag. Vi kommer därför att arbeta för en hållbar samhällsplanering med tillväxt som gynnar en hållbar livsstil. Detta innebär byggande av energismarta hus, fler fossilfria energikällor och en prioritering av en moderniserad kollekttrafik samt bilfria centrum.

Tommy Fogelberg, gruppledare för Vänsterpartiet är inne på samma linje:

– Det viktiga för oss är att bygga en jämlik och rättvis kommun. Hållbar för både människan och ekonomin, där miljö och klimat är viktigt! Vi vill också pröva sextimmars arbetsdag i några verksamheter och säger nej till Infart Västra Trosa och känner stor oro för ökade låneskulder för kommunen.

Vi har även frågat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna om vilken fråga som de anser vara viktigast, men inte fått några svar.

Så många får rösta

10 200 invånare i Trosa kommun är röstberättigade till kommunvalet. Flest röstberättigade är i ålderspannet plus 65 år, 31,5 procent.

5,1 procent, 510 personer, är förstagångsväljare.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunPolitikVal 2018
Relaterat