Västerljungs IF behöver rusta upp Norrbyvallen. Ideella krafter har gjort mycket, men föreningen ansöker om bidrag för ett nytt värmesystem. Foto:

Västerljungs IF ansökte om 800 000 kronor – fick 87 000

Trosa/Västerljung

Efter att Miljökontoret dömt ut stora delar av Norrbyvallen sökte Västerljungs IF bidrag för en totalrenovering av anläggningen. Föreningen beviljas nu bidrag för installation av ny värmepanna.

Västerljungs IF ansökte ursprungligen om utvecklingsbidrag på 800 000 kronor, för renovering av Norrbyvallen. Ansökan gjordes efter att Miljökontoret vid en inspektion dömt ut omklädningsrum och även en del andra delar av anläggningen, på grund av fukt och mögelproblem. Även en läckande värmepanna i ett asbestbeklätt pannrum behövde åtgärdas.

Efter att Kultur- och föreningskontoret fört samtal med föreningen för att ta reda på om renoveringen ska betraktas som ett utvecklingsprojekt eller som löpande underhåll åtgärdade föreningen mögel och fuktskadorna ideellt.

Efter den första ansökan kollapsade föreningens värmesystem och de gick därför vidare med ansökan om utvecklingsbidrag för utbyte av värmepanna och renovering av pannrummet, som måste utföras fackmannamässigt på grund av asbesten.

Nya ansökan var på 287 000 kronor. Men Kultur- och fritidkontoret gör bedömningen 87 000 kronor är ett rimligt bidrag.

Renoveringen av pannrummet bör betraktas som reguljärt underhåll av fastighet och därmed inte en bidragsberättigad kostnad. Inköpet av ny värmepanna klassas som inköp av inventarie och är heller inte bidragsberättigat. Däremot är kostnaderna för nymontering av elpanna och uteluftsvärmepump bidragsberättigade och föreningen får bidrag för 60 procent av dessa kostnader, det vill säga 87 000 kronor.

Relevant för bedömningen har varit att Västerljungs IF sedan 2008 årligen fått ett anläggningsbidrag på 100 000 kronor, som de inte kunnat redogöra för hur det använts, då de inte betraktat detta som ett rent anläggningsbidrag utan som ett bidrag för hela verksamheten.

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunVästerljungs IF