• I bland annat Södertälje och Nykvarns kommuner är situationen så kritisk att bevattningsförbud införts tills vidare. Men detta är inte aktuellt i Trosa kommun. Foto:
  • När SN tar en tur kring Trosa centrum och Trosaån är trädgårdsvattenslangarna redo på villatomterna. I vissa fall leder ena änden ner i Trosaån och den andra till en vattenspridare eller ett munstycke. Foto:
1/

Vattenbrist utan förbud irriterar: "Ni saknar ryggrad"

TROSA
annons

Grundvattennivåerna är rekordlåga och vissa kommuner inför bevattningsförbud. Men inte i Trosa. Det har retat kommuninvånare – som kräver hårdare tag.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om att stora områden i Svealand nu har grundvattennivåer mycket under det för årstiden normala. Flera mätstationer uppvisar nivåer som är de lägsta uppmätta någonsin.

Många kommuner, exempelvis grannkommunerna Södertälje och Nykvarn, har infört bevattningsförbud som innebär att man exempelvis inte vattnar trädgården eller tvättar bilen med kommunalt vatten. Dock inte Trosa, vilket skapat reaktioner.

"Jag har irriterat mig en hel del över er avsaknad av ryggrad beträffande att ta itu med grundvattenproblematiken i mer än ett års tid nu. Det blev inte direkt bättre när jag läste er vädjan till kommunens befolkning om att grundvattnet sker på eget ansvar. Inte ert. Ni vill hellre skjuta över skulden på oss kommuninvånare istället för att behöva ta det rätta beslutet att införa vattenrestriktioner. Vilket ni borde gjort redan förra året."

Så inleds ett brev till Trosa kommun från en privatperson med anspelning på ett meddelande kommunen lagt ut på sin hemsida, där man "tror att du som invånare kan ta ett eget ansvar och begränsa din vattenanvändning".

SN har talat med mannen som bor i centrala Trosa men inte vill framträda med namn. Han anser att kommunen borde agera kraftfullare och värna om sitt grundvatten.

– Här vattnar ju folk sina gräsmattor för att de ska bli gröna och fina. Men det krävs mycket vatten för att bli tillräckligt grönt av enbart estetiska skäl för att vara försvarligt. Så det klassiska bevattningsförbudet måste gälla alla icke vitala samhällsfunktioner och lantbruket, säger han.

Även när SN tar en tur kring centrum och Trosaån bevattnar vattenspridare ett par villatomter.

Rune Larsen är vatteningenjör i Trosa kommun.

Varför inför inte även ni vattenrestriktioner nu när läget är kritiskt?

– I Trosa kommun har vi noterat att grundvattennivåerna är lägre än normalt, men fortfarande inte på en kritisk nivå. Vi har inte noterat en nivå som föranleder formella restriktioner. Sommartid ser vi gärna att invånare tänker till en extra gång när det gäller deras vattenförbrukning, säger Rune Larsen och tillägger:

– Att vattna sina gräsmattor med dricksvatten och långa duschar kan exempelvis vara olämpligt. Bland annat för att grundvattnet inte fylls på i samma utsträckning sommartid som vintertid. Men dricksvatten är ett riksintresse och därför måste människor tänka till.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrosaDricksvattenMiljö
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka