Veronica Carlsson på en av sina favoritplatser, Utsiktsberget utanför Åda. Berget var tidigare ett vårdkaseberg som skulle locka in båtarna till inloppet till Trosa. Foto:

Veronica vill locka folk ut i skogen

Trosa

Snart går startskottet för Outdoor weekend, ett samarbetsprojekt mellan kustkommunerna Nyköping, Trosa och Oxelösund. Målet är att öka turismen under lågsäsong med utomhusaktiviteter.

– Tänk att allt det här finns så nära oss, säger Veronica Carlsson och slår ut med armarna för den storslagna utsikten på Utsiktsberget utanför Trosa. Därnedanför är en matta av mäktig barrskog och bortanför den öppnar sig inloppet till Trosa.

Hit har vi tagit oss på en av Sörmlandsledens slingrande stigar. Platsen visar Sörmlands naturrikedom, tycker Veronica Carlson, projektledare för Outdoor weekend, vars mål är att öka naturturismen under lågsäsong. Nyköpings kommun äger EU-projektet som är ett samarbete mellan de tre kustkommunerna Nyköping, Trosa och Oxelösund. Projektet ska pågå i två år och under den tiden innehålla sex event där olika lokala företagare medverkar. Eventen har formen av en långhelg då utomhusaktiviteter sker på olika ställen i de tre kommunerna.

– Det är ungefär femtio företag sammanlagt som medverkar, alltifrån små ensamföretagare till större företag som Trosa Stadshotell, berättar Veronica Carlsson.

Då projektet drivs med Leader-pengar gäller för Nyköpings del att företag som vill medverka är landsbygdsklassificerade. I Trosa och Oxelösund kan även företag som har sin bas i centralorten vara med. Första helgen Outdoor weekend går av stapeln är under sportlovet. Då sker bland annat vinterlöploppet Winter Trail Run, vintermarknader och guidade vandringar på Sörmlandsleden.

Trosabon Veronica Carlson tillträdde som projektledare i oktober och har bland annat hunnit med att hålla en utbildningsdag för företagen. Medverkade gjorde länsstyrelsen Södermanland och Ekoturismföreningen.

– Det är viktigt för småföretagen att veta vad som gäller när man ska ut folk i skogen. Vilket ansvar man har och vilka försäkringar man behöver, till exempel. Är det större grupper kan man ibland behöva tillstånd. Det är viktigt att naturturism sker på ett hållbart sätt inför framtiden.

Förutom kompetenshöjning för företagen så är träffarna också ett forum för nätverkande.

– Större företag kan ju göra paketlösningar men för de små företagen är det här ett bra sätt att hitta varandra för att kunna samarbeta, säger Veronica Carlson.

Leaderprojekt för landsbygdsturism

Outdoor Weekend är ett EU-projekt inom Leader Sörmlandskusten som finansieras av Jordbruksverket. Syftet är att öka turistbeläggningen under lågsäsong, samt att utveckla och profilera naturturismen med hållbara metoder. 2018 sker eventen 1-4 Mars, 10-13 maj och 1-4 november.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrosaHälsafriluftsliv
Relaterat