• SSAB Oxelösund har gått med i ett projekt som ska ta vara på nyanlända invandrare med relevant utbildning. Foto:
  • Foto:
1/

"Give and get" ska bli en win-win för alla

Oxelösund

Nyanlända med specialkompetens. Företag med behov av kvalificerad arbetskraft. Ett nytt projekt ska föra dem samman.

Projektet ”Give and get” kretsar kring det som det pratats mycket om de senaste åren. Hur yrkeskunniga och välutbildade nyanlända invandrare ska matchas med den svenska arbetsmarknaden så att deras kompetens tas tillvara.

Projektet delfinansieras med 24 miljoner kronor via EU:s strukturfonder.

– Det handlar om att förbättra matchningen mot deras bakgrund. Projektet går ut på att yrkesutbildade och akademiker ska hamna på rätt ställe på arbetsmarknaden, säger Annika Sauter som är delprojektledare vid Arbetsförmedlingen.

– Sedan kan det handla om att en ingenjör får starta och börja lära sig produktionen först – men på rätt arbetsplats. De allra flesta behöver träna på svenska språket, fortsätter hon.

Arbetsförmedlingen i Sörmland har sökt och fått pengar från EU för att kunna driva projektet som just nu är i sin linda. Men SSAB har smygstartat för att de velat komma i gång direkt.

– De är först ut. De ville komma igång för att ha en möjlighet att det skulle kunna bli möjligt med säsongsanställningar senare, säger Annika Sauter.

Tor Bengtsson af Sillén är HR-ansvarig vid SSAB i Oxelösund. Han berättar att de själva kontaktade Arbetsförmedlingen – innan de ens kände till att projektet var på gång.

– Vi vill göra det här till en naturlig del av företaget. Vi tror att det blir en win-win både för oss och de nyanlända om vi lyckas. Det är inget nytt, vi har gjort liknande saker tidigare, men nu gör vi ett omtag, säger han.

De som kan bli aktuella för SSAB i Oxelösund är just de som redan har en relevant utbildning med rätt erfarenheter i bagaget som exempelvis tekniker, ingenjörer och elektriker.

– Jag har läst en del cv:n och de är välutbildade och välmeriterade, men med en helt annan kulturell och språklig bakgrund. Vi ska börja träffa kandidater som skulle kunna komma och praktisera hos oss, fortsätter Tor Bengtsson af Sillén.

Han berättar att de vill kunna erbjuda en introduktion på svensk arbetsmarknad. Hur vi är mot varandra, hur ett team fungerar och språket. Sådant som är grundläggande för de som är uppväxta i Sverige, men kan verka besynnerligt om man kommer någon annanstans ifrån.

– Vi är verkligen i begynnelsen av det här. Det handlar inte om några stora volymer utan kvalitet framför kvantitet. Det är viktigt att det blir bra. Blir det bra kan det bli en naturlig del av vår kompetensförsörjning och de som praktiserar hos oss sprider det i sina kretsar, säger Tor Bengtsson af Sillén.

– Fungerar allt med kollegor och chefer och de själva tycker att det är utmanande och roligt så finns det en chans till sommarjobb på samma villkor som alla andra. Sedan är sommarjobb vår huvudkanal till fastanställningar och har man väl det finns möjlighet att söka alla vilka interna jobb som helst i koncernen.

Give and get

Är ett projekt som drivs av Arbetsförmedlingen i Sörmland.

De har sökt och fått pengar, 24 miljoner kronor, från Europiska socialfonden.

Tanken är att utomeuropeiskt födda yrkesutbildade och akademiker ska matchas med arbetsmarknaden.

Projektet är i sin linda men det finns ungefär 18 deltagare. Utifrån deras kompetenser ska man nu leta arbetsplatser som kan ta emot dem.

Projektet ska pågå i 2,5 år.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SSABOxelösundArbetsmarknadInvandringaffarsliv.biz
Relaterat