• — På sikt kanske en privat entreprenör bör ta över restaurangen, säger Åsa Kratz (S).
  • – Min konservativa ådra säger mig att det är värdefullt att behålla slottet, säger Magnus Leivik, moderat oppositionsråd i landstinget. Foto:
  • Barockslottet Nynäs köptes in av Sörmlands landsting 1984. Foto:
  • — Ett slakteri på Nynäs skulle gynna hela länet, anser Marianne Andersson (C).
1/

Politikerna värnar om Nynäs

Nyköping/Sörmland
annons

Åsa Kratz (S) vill lägga ut restaurangen vid Nynäs på entreprenad igen. Centerpartisten Marianne Andersson ser fram emot ett landstingsägt slakteri intill slottet . Magnus Leivik (M) anser sig ha viktigare frågeställningar att ta itu med än hur kön till landstingets sommarstugor administreras.

Politiker från alla läger tycks dock numera ense om att Nynäs slott, naturreservatet och de många byggnaderna är värda att vårda i offentlig regi med hjälp av en och annan skattekrona.

Magnus Leivik (M) tycker dock att landstinget borde vara tydligare med möjligheten att hyra på Nynäs.

— Självklart bör det finnas transparens och öppenhet så att alla sörmlänningar har chans att hyra. I grunden är min inställning att detta är något vi inte borde göra som landsting. När vi nu ändå har de här fastigheterna bör hyrorna ligga på marknadsmässig nivå, någon subventionering kan landstinget inte ägna sig åt. Jag vet att standarden inte är särskilt hög i husen. Många är utan el och vatten. Det är knappast någon bungalow på stranden i Thailand landstinget har att hyra ut.

Magnus Leivik ser inte försäljning av Nynäs som något alternativ.

— Det skulle inte ge särskilt mycket pengar och bara betyda att Sörmland fick ännu ett slott i privat ägo. Nynäs är ett väl bevarat barockslott och det finns inget motsvarande som är öppet för allmänheten. Min konservativa ådra säger mig att det är värdefullt att behålla det.

Däremot tycker Magnus Leivik att verksamheterna på Nynäs ska drivas kommersiellt och att petningen av serveringens privata entreprenör var osnygg.

— Landstinget kunde ha gjort en överenskommelse med henne. Kanske kunde hyran ha sänkts mot att hon använde sig av ekologiska råvaror. Vad det gäller vandrarhemmet och båtbryggan ser jag det inte som en angelägenhet för hela Sörmland. Det är knappast mindre bemedlade som har sina båtplatser där.

Åsa Kratz (S) är ordförande i landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsliv och bosatt i Eskilstuna kommun - där inte en enda invånare hyr sommarhus på Nynäs.

— Men jag vet att det numera finns Eskilstunabor som står i kö. Jag tror man får se frågan över tid. När landstinget ägde Hedlandet i Eskilstuna hyrdes husen där i första hand av bosatta här i kommunen.

Varför ska landstinget hyra ut fritidshus?

— Så länge vi äger Nynäs har vi ett ansvar att hålla fastigheterna i skick och då måste det bo folk i dem. Dessutom behöver vi få in pengar för att ha råd att renovera.

Sörmland dräller av slott - varför ska landstinget också ha ett?

— På Nynäs finns en av få svenska bruksmiljöer fortfarande bevarad. Att det är i offentlig ägo betyder att vi alla har tillgång till det, de flesta slotten är annars privatägda.

Att hålla ihop verksamheten på Nynäs har länge varit en ledstjärna för de landstingspolitiker som styrt. Men Åsa Kratz säger att hon nu funderar på om restaurangen ändå inte återigen bör läggas ut på en privat entreprenör.

— Det är ingen jättebusiness att driva restaurang på Nynäs, men vi jobbar på att få upp besökssiffrorna bland annat genom vår närodlade princip. På sikt, när hela Nynäs är genomlyst, kanske en privat entreprenör kan ta över.

Centerpartisten Marianne Andersson från Strängnäs är förste vice ordförande i den landstingsnämnd som ansvarar för Nynäs. Hon tror att bättre kollektivtrafik är ett sätt att locka sörmlänningar från länets norra delar till Nynäs.

— Naturreservatet är en fantastisk tillgång för friluftslivet. Men vi behöver bli bättre på att tala om för alla sörmlänningar att det finns.

Planerna på att utöka köttproduktionen på Nynäs för att försörja länets tre sjukhus ser hon positivt på, liksom idén om ett slakteribygge.

— Det finns inget stationärt slakteri i Sörmland alls längre. Ett slakteri vid Nynäs skulle gynna hela länet.

Den genomlysning Åsa Kratz nämner beräknas vara klar i höst. Då ska bland annat länsstyrelsen ha sagt sitt om hur naturreservatets marker bäst sköts. Därefter ska landstinget besluta om hur Nynäs bäst används i framtiden och hur mycket pengar som ska investeras.

Offentligt ägda slott

Nynäs slott är inte Sörmlands enda offentligt ägda. Gripsholms slott i Mariefred och Mälsåkers slott i Stallarholmen ägs av Statens fastighetsverk. Sävstaholms slott ägs sedan 1968 av Vingåkers kommun. Sundbyholms slott ägs av Eskilstuna kommun sedan 1939. Stora Djulö benämns visserligen inte slott utan "herremansbostad" men ägs sedan 1934 av Katrineholms kommun.

Tidningen granskar

I tre artiklar berättar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning om landstinget Sörmlands verksamhet i anslutning till Nynäs slott och naturreservat - beläget utmed kusten mellan Nyköping och Trosa. Uthyrningen av fritidsstugor har ingen motsvarighet i något av Sveriges övriga landsting. Inte heller finns något annat landsting som i egen regi driver vandrarhem eller restaurang riktad mot allmänheten. Idag ger tre politiker sin syn på Nynäs.

Vision Nynäs

Till hösten ska landstingets nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet enligt planerna anta en ny långsiktig strategi för Nynäs. Bland förslagen till en reviderad vision för Nynäs finns investeringar i ett slaktdjursstall för 60-talet köttdjur och ett styckeri. Detta skulle enligt förslaget göra det möjligt att fullt ut kunna producera landstingets hela behov av ekologiskt, KRAV-certifierat nötkött.

Ett annat förslag innebär ökade investeringar i fastighetsunderhåll för att hålla de cirka 300 byggnader som finns på Nynäs i skick. 57 av dem hyrs ut som fritids- och permanentbostäder till privatpersoner folkbokförda i länet.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandNynäs
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka