En av de som oroats är Henriette Pettersson Svärd, som i en tidigare artikel sa att föräldrar har lämnats i blindo i processen. 

– Man vet ju inte hur det kommer se ut, vilken personal som kommer vara där. Vem kommer jag lämna barnen till på morgonen, är det någon de träffat förut? sa Henriette till tidningen då. 

Linda Lundin, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, kunde inte medverka vid mötet där den uppsagda fritidspersonalen ställde frågor till politikerna. De frågor som tidningen vill ställa till henne om kompetensväxlingen, har hon valt att svara på via SMS. 

Artikelbild

| "– Jag som förälder vill ha klarhet i vad som händer, i hur man ska lösa hela situationen, säger föräldern Henriette Pettersson Svärd.

Kompetensväxlingen har kritiserats för att den river upp barnens trygghet. Hur tänker du kring det?

"Jag har en förståelse för att kompetensväxlingen kan ge en känsla av att tryggheten minskas. Jag är övertygad om att skolorna kommer göra sitt yttersta för att genomföra denna kompetensväxlingen på ett bra sätt som tillgodoser barnens trygghet."

Hur ska man få in 28 behöriga pedagoger på så kort varsel?

"Det pågår ett arbete gällande en rekryteringsstrategi inom barn- och utbildningsförvaltningen. Med en medveten rekryteringsstrategi med skolor som satsar på utveckling och flerlärarskap är bedömningen att vi kan attrahera legitimerade lärare. Det pågår även ett arbete på skolorna för att se hur tjänstefördelningen ska se ut framåt."

Varför satsar man inte på att utbilda existerande personal i stället?

"En bedömning gjordes att det var en flerårig utbildning som behövdes och det känns inte rätt mot de som utbildar sig/har utbildat sig att ge vissa en utbildning medan de har fått utbilda sig på eget initiativ."

Samtidigt har tidningen fått uppgifter om att personal i specialgrupper, som har elever med särskilda behov, inte berörs av kompetensväxlingen. På frågan om varför och om inte även de barnen har behov av behörig personal, svarar tillförordnade chefen för barn- och utbildningsförvaltningen Monica Tägtström Bergman såhär:

–  I juli 2019 kom nya lagkrav för fritidshemmen, som innebär att det måste finnas legitimerade lärare mot fritidshem i verksamheten. Därför är vi tvungna att göra förändringar i fritidshemmen. Eftersom kraven inte tidigare har funnits  i fritidshemmen, har outbildad personal kunnat få tillsvidaretjänster. Det går inte längre. 

Men lagen säger ju att det ska vara en behörig lärare per enhet, inte att alla inom fritids behöver vara behöriga?

– Lagen säger att endast den som har legitimation får bedriva undervisningen i fritidshem. Den anger inte hur många det ska finnas på varje enhet. För att göra det möjligt att anställa legitimerade lärare, var vi tvungna att varsla flera med tillsvidaretjänster. 

Men specialgrupperna, hur är det där?

– Lagändringen gäller fritidshemmen. Kommunen behöver se till att bemanna med legitimerad personal där det krävs. 

Oroliga föräldrar undrar hur det ska gå med fritids och sommarfritids. Enligt uppgift kommer den uppsagda personalen,  totalt 28 stycken, inte vara benägen att anställas på korta kontrakt, vilket kommunen erbjuder dem. De kommer också vilja ta ut sin semester innan uppsägningstiden löper ut. 

– Det är upp till varje rektor att se till att det är bemannat. Det är rykten och oro och det har jag förståelse för. Men vi håller på att se hur vi ska ha det framöver,  vi är mitt uppe i processen att ta fram vår rekryteringsstrategi. Innan den är klar kan jag inte kommentera den.