Det var den gångna veckan som Aftonbladet var först ut med att berätta om att Erik Bengtzboe kvitterat ut 158 000 kronor genom att uppge felaktig bostadsort.

Han berättade sedan för SN att han varit slarvig och inte haft koll på var han varit skriven. Erik Bengtzboe har plockat ut över 94 000 kronor i ersättning genom att uppge att Nyköping är hans permanenta adress. Dessutom har han kvitterat ut över 63 000 kronor i traktamente. Traktamente utbetalas till riksdagsledamöterna om man anger att hemorten ligger mer än fem mil från Stockholm. I intervjun med SN ska han också ha lovat att betala tillbaka varenda krona, trots att han själv påpekade på sin Facebooksida att uppgifterna om att han inte skulle bo i Sörmland skulle vara helt felaktiga.

På söndagen kom dock ett meddelande från Moderaterna, där man berättar att Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Erik Bengtzboe avgår som vice ordförande och talesperson.

Uttalandet, undertecknad av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson lyder, enligt TT:

”Jag och Erik Bengtzboe är överens om att han nu lämnar uppdraget som vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, och därmed rollen som Moderaternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor. Hans personliga trovärdighet har tagit allvarlig skada av den senaste tidens uppmärksamhet kring riksdagens ersättning för hans boenden. Erik Bengtzboe kommer nu att fokusera på att rätta till dessa felaktigheter och försöka reparera sitt politiska förtroende inom och utom Moderaterna. Moderaterna återkommer i närtid till frågan om vem som blir ny talesperson i dessa frågor."

Vi har sökt Erik Bengtzboe för en kommentar i frågan, men han har inte gått att nå.

Däremot har Bengtzboe skrivit följande inlägg vid lunchtid på söndagen på sin Facebooksida:

"Jag har idag accepterat att lämna uppdraget som vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och som talesperson för Moderaterna i arbetsmarknadsfrågor. De senaste dagarna har jag fått svara på många frågor om min boendesituation, och jag har inlett en process med riksdagsförvaltningen i syfte att rätta fel och betala tillbaka reseersättning som jag inte haft rätt till. Jag inser att detta påverkar förtroendet för mig negativt, och jag vill inte att det ska drabba Moderaterna. Därför är det rätt att nu lämna dessa uppdrag. Det viktigaste för mig nu är att rätta till felaktigheterna, och göra allt jag kan för att bygga upp förtroendet hos mina väljare och partivänner igen."

Anna af Sillén (M), oppositionsråd i Nyköping, lämnade på söndagskvällen följande skriftliga uttalande till SN:

"Partiledningen och Erik Bengtzboe är överens om att Erik ska lämna talespersons- och vice ordförandeuppdraget i arbetsmarknadsutskottet. Min kommentar till det är att Erik måste reda ut det som har blivit fel och återuppbygga sitt förtroende hos medborgarna."